بوشن گالوانیزه

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : اتصالات گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized coupling بوشن گالوانیزه از تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آبرسانی ، برق رسانی و همچنین سازه های فلزی و سیستم آتش نشانی می باشد. اغلب بصورت دنده ای (رزوه ای) به هم متصل می شود از انواع بوشن میتوان به ، بوشن کوتاه ، بوشن بلند ، بوشن فشار قوی گالوانیزه ، بوشن تبدیلی [...]
اطلاعات بیشتر

زانویی گالوانیزه

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : اتصالات گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized elbow زانویی گالوانیزه از تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آبرسانی ، برق رسانی و همچنین سازه های فلزی و سیستم آتش نشانی می باشد. اغلب بصورت دنده ای (رزوه ای) به هم متصل می شود از انواع زانویی برق گالوانیزه میتوان به ، زانویی گالوانیزه 90 درجه ،  45 درجه ، زانویی چپقی گالوانیزه [...]
اطلاعات بیشتر