کابل کشی با سینی و نردبان کابل

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
یکی از روش های کابل کشی با سینی و نردبان کابل است. در تأسیسات صنعتی مانند دستگاه های نورد، کارخانه های پتروشیمی و نظایر آن سیم ها و کابل ها برای تأمین انرژی و کنترل تأسیسات بر روی سینی حمل کابل نصب می شود. همچنین در ساختمان های بلند به دلیل عدم استفاده از کابل [...]
اطلاعات بیشتر

نردبان گالوانیزه

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized ladder نردبان گالوانیزه جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان های گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی انشعابات [...]
اطلاعات بیشتر

نردبان سینی کابل

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Cable tray ladder نردبان سینی کابل جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان کابل در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی [...]
اطلاعات بیشتر