نردبان کابل گالوانیزه گرم

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized cable ladder نردبان کابل گالوانیزه گرم جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان کابل عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان کابل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در [...]
اطلاعات بیشتر

نردبان کابل گالوانیزه

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized cable ladder نردبان کابل گالوانیزه جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان های کابل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی [...]
اطلاعات بیشتر