پروفیل گالوانیزه

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : اتصالات گالوانیزه بدون دیدگاه
Profile galvanized  پروفیل گالوانیزه از انواع اتصالات سازه ای پر مصرف در صنعت گلخانه صنعتی و کشاورزی بوده و دارای  اشکال مختلف و ضخامت مختلفی می باشند و در ساخت سازه گالوانیزه و همچنین محل تلاقی نایلون پوشش گالوانیزه و همچنین قرار دادن پنجره ها و سایر تجهیزات بر روی سازه استفاده می شود. در طول [...]
اطلاعات بیشتر

پروفیل گلخانه ای

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : لوله گلخانه ای بدون دیدگاه
Profile golkhaneh پروفیل گلخانه ای از انواع شکل های پروفیل های پر مصرف در صنایع گلخانه ای صنعتی و کشاورزی بوده و دارای اشکال مختلف و کارایی های مختلفی می باشند. از پروفیل گلخانه در ساخت سازه گلخانه و همچنین محل تلاقی نایلون پوشش گلخانه و همچنین قرار دادن پنجره ها و سایر تجهیزات بر [...]
اطلاعات بیشتر